Lions ThistedForsideMøderAktiviteterVi StøtterBestyrelseLinksKontakt
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

 

Lions Quest

Lions Club Thisted og 15 skoler i Thisted området har indledt et utraditionelt samarbejde.

32 lærere fra 15 skoler har i en uge været på kursus i et projekt kaldet "Lions Quest". Projektet retter sig mod unge på klassetrinene 0 - 9 klasse, og det har til formål at lære de unge at bruge de såkaldte sociale værdier, og dermed i sidste ende være med til at forhindre misbrug.

Et fire uger langt forsøg på tre forskellige skoler har vist, at der flyttes noget i de unges holdninger, så de bliver lidt mindre egoistiske, og får en bedre forståelse for fællesskabet. Dårlig trivsel, både hjemme og i skolen, kan i værste fald føre de unge ud i et misbrug, og det skal Lions Quest være med til at forhindre.

Lions Quest er et undervisningsmateriale, der er bygget op, så det henvender sig til de unge i tre centrale faser af deres skoleliv.

0 - 3. klasse: Materialet hedder "Dig, mig og Qvik". Det fokuserer på at opbygge respekten for den enkelte og fællesskabet. Ved hjælp af rollespil, lege, opgaver og øvelser (og med hjælp fra bamsen "Qvik"), skal elever og lærere arbejde på at alle føler sig godt tilpas og værdsat, og at klassen fungere som en gruppe, bl.a. ved at man løser opgaver i fællesskab.

 

 

4.- 6. klasse: Materialet hedder "Hvem er du?". Det tager sigte på puberteten, grænselandet mellem barn og voksen, og det skal være med til at give eleverne indsigt i denne periode, opøve deres selvtillid, opbygge gode kammeratskaber og lære dem at tale om og forstå følelser, ligesom de skal lære at tage personligt ansvar for beslutninger der påvirker deres og andres liv.

7. - 9. klasse: Materialet hedder "Dig og de andre", og det skal være med til at lære de unge at løse konflikter positivt, undgå vold, og lære dem at forstå, hvad der udløser vrede og aggressioner.

Materialet er blevet særdeles godt modtaget af de medvirkende lærere, og Thisted Kommune via SSP-konsulent Leif Brogaard og kommunens børne - og kulturudvalg.

Initiativet kom fra Lions Club Thisted´s misbrugsudvalg, og aftalen skal indtil videre gælde i fem år. Projektet, der vil koste knap 300.000 kr., finansieres af Lions Club Thisted, af de midler som klubben, ved hjælp af frivillig ulønnet arbejdskraft, samler ind bl. a. gennem julelotteriet.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark